Mały Książę “The Little Prince” June 23

The Polish National Home of Hartford presents Teatr Wyobraźni Novum’s adaptation of “The Little Prince” – “Mały Książę”

Read in English

French Dinner in honor of The Little Prince

Sztuka „Mały Książę”, na podstawie ponadczasowej książki Antoine de Saint-Exupéry przetłumaczona na wiele języków, dla dorosłych i dzieci, to opowieść pełna mądrych refleksji o miłości, przyjaźni i egzystencji człowieka na ziemi – to podręcznik życia w pigułce.

Teatr Wyobraźni Novum aka Theatre of Imagination Novum Inc. serdecznie zaprasza na premierę ponadczasowego dzieła literackiego pt. “Mały Książę”, francuskiego pisarza i poety Antoine de Saint-Exupéry, w języku polskim. Spektakl będzie odkrywał piękną ale skomplikowaną naturę ludzką – czyli wrażliwość, niewinność, przyjaźń, miłość, samotność, uzależnienie…, ale zawsze nadzieję.

Dochód przeznaczony jest na rozwój naszego Teatru. Bilety $15.00
Teatr: Ewa (860) 374-8015, Zbyszek (860) 604-3328

Facebook


Mały Książę - The Little Prince Poster Full flyer for The Little Prince pre-show French Dinner


English Translation

The play “The Little Prince”, based on the timeless book by Antoine de Saint-Exupéry translated into many languages, for adults and children, is a story full of wise reflections on love, friendship and human existence on earth – a textbook of life in a nutshell.

Theater of Imagination Novum, Inc aka Teatr Wyobraźni Novum
sincerely invites you to the premiere of the adaptation of the worldwide phenomenon, “The Little Prince”, by French writer and poet Antoine de Saint-Exupéry in Polish.

The play will be an exploration of the beautiful complications of human nature – like sensitivity, innocence, friendship, love, loneliness, addiction…, but always hope.

All profits go to the development of our Theatre. Tickets $15.00
Theatre: Ewa (860) 374-8015, Zbyszek (860) 604-3328

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *